Kinh tế
Kinh tế
Nông dân toàn thành phố chủ động chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 
17/01/2021 
 

Tranh thủ thời tiết nắng ráo của những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, nông dân các địa phương trên địa bàn thành phố bắt đầu ra đồng, chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân năm nay. Theo đó, trong vụ Đông Xuân nông dân toàn thành phố đã gieo trồng trên 1.500ha. tập trung ở một số địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn như: Đô Vinh,Văn Hải, Thành Hải...trong đó diện tích cây lương thực 1.110 ha với 520 ha trồng theo mô hình “1 phải 5 giảm”; gieo trồng 325ha cây thực phẩm và 66ha cây hàng năm khác. Công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát trên cây trồng, đồng thời chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất. Bên cạnh đó, các công tác về kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm cũng được chú trọng, đã tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm và khử độc chuồng trại đối với các hộ chăn nuôi gia súc, thường xuyên tuyên truyền trong dân về cách sử dụng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn.

Để sản xuát nông nghiệp được hiệu quả, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung theo dõi, vận động nông dân sản xuất vụ Đông Xuân theo kế hoạch, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất đầy đủ; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; vận động nhân dân chăm sóc tốt số diện tích cây trồng đang canh tác, đảm bảo thu hoạch đúng thời vụ, khuyến khích chuyển cơ cấu cây trồng, tập trung ở các loại cây ngắn ngày, năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương, vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, với các mô hình tưới nước tiết kiệm....phấn đấu giữ vững năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Thanh Tâm