Đời sống
Đời sống
Ngân hàng CSXH thành phố PRTC tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19, phấn đấu vừa chống dịch, vừa thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021. 
24/02/2021 
 
          Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, với việc nguy cơ bùng phát lây lan dịch bệnh đang còn phức tạp. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của chính quyền các cấp và Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận và yêu cầu nhiệm vụ được giao, Ngân hàng CSXH thành phố PRTC đã triển khai các biện pháp tăng cường chống dịch nhằm đảm bảo công tác an ninh tiền tệ trên địa bàn trước, trong và sau tết. Tập trung quán triệt và triển khai quyết liệt, chủ động, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch theo các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và Thống đốc NHNN trong tình hình mới. Nắm bắt, cập nhật kịp thời các thông tin chính thức về diễn biến dịch bệnh để chủ động tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Theo đó, Ngân hàng CSXH thành phố PRTC đã  triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ mới , phấn đấu vừa chống dịch, vừa thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Ngân hành CSXH thành phố PRTC đã chủ động xây dựng phương án, đảm bảo cho các hoạt động được liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đối với hệ thống công nghệ thông tin, quản trị mạng, các đơn vị trong ngành chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó, kể cả phương án thay thế cán bộ khi phải cách ly, đảm bảo nhân sự điều hành hệ thống hoạt động thông suốt, an ninh, an toàn trong mọi trường hợp. Mỗi khách hàng đến giao dịch đều được nhân viên bảo vệ yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn cẩn thận khi bước vào trụ sở. Đội ngũ nhân viên, giao dịch viên cũng được trang bị khẩu trang và bảo hộ khi giao dịch với khách hàng.

Được biết, năm 2020, tổng nguồn vốn thực hiện của Ngân hàng CSXH thành phố đạt 325,6 tỉ đồng, tăng trên 26,4 tỉ đồng so với đầu năm; doanh số cho vay trong năm 2020 trên 114 tỉ đồng, thực hiện cho vay đối với gần 2.000 lượt khách hàng. Chất lượng tín dụng chính sách xã hội thành phố xếp loại tốt, hoàn thành 6/6 tiêu chí . Nợ quá hạn trên địa bàn thành phố đã kéo giảm xuống còn 2, 5 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 0,79%; giảm 290 triệu đồng so với đầu năm.

Năm 2021, Ngân hàng CSXH thành phố PRTC tiếp tục tập trung tăng cường công tác phối hợp với 16 phường xã, kịp thời kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hướng đến xử lý nợ quá hạn và thu hồi vốn vay kịp thời, hiệu quả; tập trung đôn đốc thu hồi nợ, chú ý nợ đến hạn, không để phát sinh nợ xấu; tập trung giải ngân các nguồn vốn cho các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là vay vốn xuất khẩu lao động, việc làm, củng cố các tổ vay vốn ở các địa phương và các hội nhận ủy thác, phấn đấu kéo giảm tỉ lệ nợ quá hạn trên địa bàn thành phố giảm còn dưới 0,6%.

 

Ngọc Hương