Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Lễ khởi động xây dựng dự án thành phố thông minh cho thành phố Phan Rang-tháp Chàm 
26/10/2019 
 

Ngày 25-10, UBND thành phố phối hợp với công ty Viễn thông Ninh Thuận tổ chức tổ chức lễ khởi động xây dựng dự án thành phố thông minh cho thành phố Phan Rang-tháp Chàm. Dự và chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Bùi Văn Phú, phó bí thư, chủ tịch UBND thành phố; bà Đinh Thị Bích Thuận giám đốc VNPT Ninh Thuận.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thông tin giới thiệu tổng quan về đô thị thông minh, các phương pháp tiếp cận và xây dựng thành phố thông minh của VNPT. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như: Chính quyền số, nông nghiệp, du lịch, an toàn- an ninh, giáo dục, Y tế, môi trường, quy hoạch đô thị và giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Phú, phó bí thư, chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh việc xây dựng thành phố thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phân tích, dự báo, quản lý các nguồn lực của đô thị có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của cộng đồng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế; đồng thời bảo vệ môi trường trên cơ sở tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin giữa các hệ thống và dịch vụ thông qua công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp.

Tại buổi lễ, đồng chí chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Phú cũng đã ký kết hợp tác phối hợp với viễn thông Ninh Thuận trong thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh cho thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Đức Cường