Chính trị
Chính trị
Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân thành phố PRTC khóa XI 
30/03/2021 
Các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XI dự kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ

Sáng 30/3, tại hội trường UBND thành phố PRTC, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 14, kỳ họp cuối tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Phú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Thường trực UBMTTQVN, lãnh đạo toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, đại diện đoàn Hội thẩm nhân dân, đại diện các ban đảng, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố và các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND 16 phường xã. Chủ tọa kỳ họp ông Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC.

        Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC trình bày báo cáo tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cử tri thành phố PRTC đã bầu chọn 37 đại biểu tham gia vào 8 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 412 đại biểu cấp phường, xã - cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND theo luật định. Trong 5 năm, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 14 kỳ họp, qua đó, các địa biểu đã thảo luận thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của thành phố, đảm bảo thiết thực, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát, các tổ đại biểu HĐND thành phố đã ghi nhận và phản ánh kịp thời đến các ngành chức năng tâm tư, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề cần quan tâm như: Công tác quy hoạch, giải tỏa đến bù, đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện các chính sách xã hội...  

             Thực hiện Nghị quyết HĐND, trong 5 năm qua, UBND thành phố PRTC cũng đã tổ chức hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước của mình đúng theo Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kinh tế phát triển đúng hướng, văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. So với Nghị quyết HĐND thành phố giao, UBND thành phố đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 14/20 chỉ tiêu, trong đó, kinh tế đạt 4/7 chỉ tiêu, xã hội đạt 7/9 chỉ tiêu, môi trường đạt 3/4 chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,25%/năm, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt 2.579 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.687 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,97%, hộ cận nghèo còn 3,99%. Diện tích cây xanh đô thị đạt 9m2/người. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch...

             Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND và hai ban HĐND thành phố đã tổ chức và hoạt động theo luật định, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương được khẳng định và phát huy, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; các vấn đề xã hội bức xúc từng bước được quan tâm giải quyết. Nội dung và chất lượng các kỳ họp được cải tiến. Các Nghị quyết do HĐND ban hành đều đảm bảo đúng luật định và sát thực tiễn địa phương. Kết quả hoạt động thẩm tra giám sát đã góp phần bảo đảm cho pháp luật được thực thi, pháp chế XHCN được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được mở rộng, tiềm năng, lợi thế của thành phố được khai thác có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố ngày càng ổn định và phát triển. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã được nghe và thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của ngành Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Đoàn Hội thẩm Nhân dân và Nghe UBMTTQVN thành phố thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, giám sát tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.          Nhân dịp này, UBND thành phố PRTC khen thưởng cho 5 tập thể, 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ qua.

Thanh Tâm - Đức Cường