Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 05 tờ bản đồ số 18 phường Phủ Hà 
10/11/2020 
 
 
Tin đã đưa