Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất từ thửa đất số 281 tờ bản đồ số 23 phường Thanh Sơn 
10/11/2020 
 
 
Tin đã đưa
(17/02)
(12/11)
(02/11)
(02/11)
(28/10)
(28/10)
(27/10)
(26/10)
(22/10)
(22/10)