UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Kế hoạch tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 gắn với sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 ( giai đoạn 2016-2021) 
20/04/2021 
 
 
Tin đã đưa
(20/04)
(20/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(08/04)
(06/04)
(06/04)
(06/04)