Tin địa phương
Tin địa phương
Hội phụ nữ Phường Văn Hải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI 
05/04/2021 
 

Qua 5 năm thực hiện Nghị Quyết Đại hội phụ nữ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy phường và hội Phụ nữ cấp trên, Ban Chấp hành hội LHPN phường Văn Hải đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do trung ương Hội và địa phương phát động, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hai cuộc vận động “Rèn luyện đạo đức tự tin, tự trong, trung hậu, đảm đang”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên, phụ nữ đóng góp vào chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị.

Hội Liên hiệp phụ nữ Phường Văn Hải hiện có 1.882 hội viên đang sinh hoạt tại 11 chi hội, đạt tỷ lệ 67,8% so với nữ từ 18 tuổi trở trong toàn phường. Trong đó có 23 tổ nòng cốt với số hội viên nòng cốt 309 người. Đây là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho phong trào Phụ nữ mang lại hiệu quả trong những năm qua.

Thực hiện sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ của chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Trong 05 năm qua các tầng lớp phụ nữ phường Văn Hải đã tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, chất lượng cuộc sống hội viên phụ nữ ngày càng được cải thiện. Nhận thức xã hội về bình đẳng giới, về vai trò của phụ nữ có những chuyển biến tích cực, cán bộ, hội viên phụ nữ tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, của Nhà nước, ra sức phấn đấu thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

Các tầng lớp phụ nữ đã mạnh dạnng dụng khoa hoạc kỹ thuật mới, chuyển đổi vật nuôi cây trồng phù hợp với thực tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ. Hướng dẫn hội viên phụ nữ xây dựng ý tưởng khởi sự kinh doanh tham gia “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”, có 02 ý tưởng khả thi được Hội LHPN Tỉnh biểu dương và được hỗ trợ vay vốn 90 triệu đồng để phát triển sản xuất. Thông qua Ban giảm nghèo của Phường và từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH Tỉnh và Ngân hàng Đông Á đã giúp đỡ 1.266 lượt hội viên, phụ nữ tiếp cận vốn vay ưu đãi hôn 13 tỷ đồng để phát triển kinh tế; Duy trì 08 tổ với 140 lượt người góp vốn xoay vòng, Tiết kiệm trang trí nội thất ... hàng năm giúp 96 lượt chị em nhận vốn, tổng cộng trên 460 triệu đồng. Từ các hoạt động trên trong 5 năm qua đã giúp cho 52 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn phường xuống còn 1,66 % vào cuối năm 2020, giảm 2,64% so với đầu nhiệm kỳ, đã tạo lòng tin cho hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đi đôi với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các tầng lớp phụ nữ phường Văn Hải cũng đã tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 09 nữ quần chúng ưu tú cho Đảng kết nạp, có 08 chị tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021, 05 chị tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cán bộ, hội viên phụ nữ cũng chính là những tuyên truyền viên tích cực, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, để chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ. Tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm giao quân đạt chỉ tiêu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội; phối hợp làm tốt công tác vận động, động viên con em lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Trong gia đình, chị em phụ nữ luôn làm tốt vai trò là người mẹ, người vợ, người chị đảm đang, trong giáo dục, nuôi dưỡng thế hệ trẻ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, đồng thời luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, luôn là những thành viên tích cực trong thực hiện phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động. Qua đó, đã có 47 lượt tập thể, 120 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được Hội phụ nữ cấp trên, cấp ủy, chính quyền ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, hội phụ nữ phường Văn Hải sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ; mỗi cán bộ phát huy vai trò, năng lực nêu cao ý chí tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của từng cán bộ, hội viên phụ nữ, tham gia vào sự phát triển toàn diện của phụ nữ và góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Thanh Tâm