Chính trị
Chính trị
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử năm 2021 
08/04/2021 
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử năm 2021

Sáng ngày 07/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử, đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2020 và triển khai công tác phát triển chính quyền số năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố PRTC chủ trì tại điểm cầu thành phố PRTC.

          Năm 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương, mặc dù có nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh đã được hoàn thành. Trong đó, có một số nhiệm vụ vượt chỉ tiêu như tỷ lệ  văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 97%, tỷ lệ hồ sơ công việc cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 31,29%, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 21,36%. Hạ tầng công nghệ thông tinđược quan tâm đầu tư. Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, ý kiến chỉ đạo điều hành đã được đưa vào sử dụng trong toàn tỉnh và hiệu quả mang lại ngày càng cao. Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành phần đã đăng tải đầy đủ thông tin chỉ đạo điều hành, hoạt động quản lý nhà nước của các Sở, ngành, địa phương, dịch vụ công, văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả về công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ pháp luật ở địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.Nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh đã được xây dựng và từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực ở địa phương, là nền tảng cho việc chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới, nhất là các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những mặt đạt được, nêu lên tồn tại hạn chế và đóng góp ý kiến về các giải pháp trong triển khai xây dựng chính quyền số trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu: 100% phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) trao đổi qua giữa các cơ quan nhà nước thực hiện dưới dạng điện tử và đảm bảo tính pháp lý của văn bản, tài liệu điện tử theo quy định; 100% hồ sơ công việc cấp huyện, cấp tỉnh, 50% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% cán bộ cơ quan các cấp sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; 80% báo cáo định kỳ được gửi nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Rút gắn 30%-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Hoàn thiện khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0; 100% cơ quan nhà nước từ cấp huyện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 60% dịch vụ công trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần và thanh toán số; Đạt tối thiểu 30% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của chính quyền từ tỉnh đến xã; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng Sở, Ban, ngành, địa phương đạt từ 60% trở lên; tích hợp tối thiểu 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3 và 50% dịch vụ công mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp; 100% dịch vụ công cung cấp giao diện cho thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 30% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; Công khai 100% mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Cổng thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, địa phương công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43 ngày 13/6/2011 của Chính phủ; 50% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở, dưới định dạng máy có khả năng đọc, để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; Đồng thời Đảm bảo 100% hệ thống thông tin tin của tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ./.

Thanh Tâm - Đức Cường