Đời sống
Đời sống
Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 
20/09/2021 
Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021

 Sáng 20/9, UBND thành phố PRTC phối hợp với sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ làm công tác giảm nghèo, điều tra viên thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. 

Tại hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu thành phố và điểm cầu 16 phường xã đã được triển khai những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; quy trình xác định và phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo theo Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nghị định số 07 ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo các tiêu chí đánh giá về thu nhập, mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Cụ thể là khu vực nông thôn hộ nghèo có thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng. Khu vực thành thị hộ nghèo  có mức thu nhập 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống. Căn cứ quy định, các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 6 chỉ số về Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, việc làm. Theo đó, hộ được xác định trong diện nghèo sẽ thiếu hụt 3 chỉ số đo lường các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo có dưới 3 chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Hội nghị tập huấn giúp các cán bộ làm công tác giảm nghèo, điều tra viên nắm vững quy trình để xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác tổng rà soát các đối tượng trên theo chuẩn đa chiều năm 2021. Từ đó làm cơ sở cho thành phố thực hiện đầy đủ, chính xác các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn./.

Thanh Tâm 
Tin đã đưa
(01/12)
(01/12)
(27/11)
(22/11)
(22/11)
(04/11)
(02/11)
(18/10)
(07/10)
(07/10)