Đời sống
Đời sống
Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố PRTC triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2021 
16/04/2021 
 

Chiều 15/4, đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thành phố chủ trì hội nghị giao ban quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2021 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố.

Trong quý I năm 2021, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã tích cực phối hợp với các địa phương và chi nhanh ngân hàng chính sách tỉnh để triển khai thực hiệ các biện pháp huy động nguồn vốn, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn từng bước duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.Tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn hoạt động gần 330 tỉ đồng, tăng gần 3 tỉ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm đạt trên 17 tỉ đồng, với 292 lượt vay vốn. Thông qua các chương trình tín dụng đã góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố, bảo đảm an sinh xã hội. tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại như: chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã 03 tháng đầu năm đều xếp loại khá, chỉ 6/16 phường, xã xếp loại tốt, có 3/16 phường, xã xếp loại trung bình. Tỉ lệ nợ quá hạn vẫn còn cao so với mặt bằng chung. Đến nay, toàn thành phố có 3 địa phương ko có nợ quá hạn gồm Mỹ Bình, Mỹ Hải, Mỹ Hương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH tỉnh và UBND 16 phường xã, đồng chí đề nghị thành viên Ban Đại diện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; UBND các phường xã và các tổ chức hội nhận ủy thác cần chủ động phối hợp với chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong công tác thu hồi nợ ở các món vay, xử lý nghiêm những trường hợp chây ì, trốn tránh nghĩa vụ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xét duyệt cho vay, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và sử dụng vốn đúng mục đích, từng bước nâng cao chất lượng tính dụng trên địa bàn, giảm chất lượng tổ trung bình và không có tổ yếu, tiếp tục tập trung giải ngân các nguôn vốn, đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác chính sách xã hội trên địa bàn.

Đức Cường