Tin địa phương
Tin địa phương
Hội LHPN Phường Mỹ Hương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI 
09/04/2021 
 

          Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của phường Mỹ Hương đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Các tầng lớp phụ nữ phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các cuộc vận động do Hội LHPN cấp trên phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ, từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

       Trong lĩnh vực kinh tế, giảm nghèo bền vững, hội đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Nghị quyết Đại hội phụ nữ phường, phối hợp với các ngành, đoàn thể giúp 05 hộ do Hội giúp đỡ theo tiêu chí 1 của cuộc vận động gia đình 5 không 3 sạch, tăng cường rà soát, nắm vững từng địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có hướng hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho họ vươn lên thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ, hội đã giới thiệu Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Tỉnh cho 83 chị vay vốn phát triển sản xuất. Phối hợp với Ngân hàng CSXH hỗ trợ cho 86 hội viên thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi hơn 2,1 tỷ đồng; Tín chấp ủy thác thông qua 4 tổ tín dụng vay vốn cho 153 hộ vay gần 4 tỷ đồng; Phối hợp Trung tâm dạy nghề mở 02 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 50 hội viên.

        Đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, hội chú trọng đa dạng hóa các mô hình thu hút, tập hợp hội viên thông qua hoạt động của các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ, nhất là các mô hình về văn hóa văn nghệ, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 52 hội viên, đạt trên 108%, nâng tổng số hội viên hiện nay là 1.248 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 83,24%. 100% chi hội có lực lượng hội viên nòng cốt, tỷ lệ hội viên nòng cốt đạt 22,9%. Tỷ lệ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 1 phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội đạt 55%. Hội cũng chủ động tham mưu Đảng ủy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, có 03 chị tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 27,3%; 11 nữ tham gia đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 -2021, đạt tỷ lệ 50%; nữ bí thư chi bộ là 02 chị. Trong 5 năm qua, hội đã bồi dưỡng, giới thiệu được 13 quần chúng nữ ưu tú kết nạp đảng, nâng tỷ lệ đảng viên nữ toàn phường đạt 59,52 %.

Với vai trò là người mẹ, người vợ, người chị đảm đang, là người có vai trò quan trọng trong giáo dục, nuôi dưỡng thế hệ trẻ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, phụ nữ luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Đối với hoạt động xã hội, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Mỹ Hương luôn là những thành viên tích cực trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “phụ nữ khuyến học”, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, các gia đình bị thiên tai bão lũ, xây dựng “Mái ấm tình thương”, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma túy… Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp phụ nữ đề cao cảnh giác trước các loại tội phạm, không tham gia bài bạc, uống rượu gây rối, làm mất an ninh trật tự làng xóm, không tham gia vào các vụ khiếu kiện đông người, tăng cường quan tâm giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và không tham gia các tệ nạn xã hội thông qua các hoạt động của CLB “gia đình hạnh phúc”, CLB “ không có người thân, chồng con mắc các tệ nạn xã hội”

        Có thể nói, trong tất các các lĩnh vực, từ lao động sản xuất hay gia đình, xã hội, hội viên, phụ nữ cũng có nhiều cố gắng và khẳng định vai trò, vị thế bằng chính trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn của mình.Kết quả đã có 17 lượt tập thể, 29 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được Hội phụ nữ cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng trong nhiệm kỳ qua. Đây cũng chính là đòn bẩy giúp cán bộ, hội viên phụ nữ phường Mỹ Hương tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng, nội lực các tầng lớp phụ nữ, tích cực thực hiện phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao vị thế của phụ nữ; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động phụ nữ góp phần thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.
Thanh Tâm