Kinh tế
Kinh tế
Hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố PRTC ổn định trong những tháng cuối năm 2020 
27/12/2020 
 

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thuận lợi đan xen nhưng với sự chỉ đạo tập trung, trọng tâm của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm UBND thành phố PRTC triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, góp phần giảm bớt khó khăn, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và ổn định sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Trong năm 2020, UBND thành phố đã cấp 756 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới 534 trường hợp với tổng vốn đăng ký trên 408 tỷ đồng. Thành phố cũng rất chú trọng hỗ trợ loại hình kinh tế tập phát triển theo mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 16 hợp tác xã đang hoạt động trên các lĩnh vực đánh bắt thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Năm 2021, với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các kênh phân phối lớn, mở rộng hệ thống bán lẻ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đưa hàng việt về nông thôn”; tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp ổn định thị trường và kiềm chế lạm phát, góp phần cho kinh tế phát triển theo đúng định hướng và từng bước hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố PRTC lần thứ XII./.


Thanh Tâm