Tuyên truyền
Tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2021), giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 29 năm ngày tái lập Tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2021), 14 năm thành lập thành phố PRTC (1/4/2007 - 1/4/2021 
01/04/2021 
 
 
Tin đã đưa
(06/05)
(06/05)
(06/05)
(06/05)
(06/05)
(06/05)
(15/03)
(03/03)
(10/12)
(10/12)