Tin địa phương
Tin địa phương
Đại hội Hội LHPN Phường Văn Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
03/04/2021 
 

Sáng ngày 03/4, Hội LHPN phường Văn Hải tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đánh giá kết quả thực hiện phong trào phụ nữ 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Qua 5 năm thực hiện Nghị Quyết Đại hội phụ nữ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy phường và hội Phụ nữ cấp trên, Ban Chấp hành hội LHPN phường Văn Hải đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tại địa phương phát huy truyền thống của người Phụ nữ Việt Nam, cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm, nổ lực thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra. Toàn phường hiện có 11 chi hội với 1882 hội viên tham gia sinh hoạt, đạt tỷ lệ 67,8%. Trong nhiệm kỳ qua, hội phụ nữ phường đã phát triển thêm 124 hội viên mới, đạt 121% chỉ tiêu. Hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ mạnh dạnng dụng khoa hc kỹ thuật mới, chuyển đổi vật nuôi cây trồng phù hợp với thực tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Hướng dẫn hội viên xây dựng ý tưởng khởi sự kinh doanh tham gia “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”, có 02 ý tưởng khả thi được Hội LHPN Tỉnh biểu dương và được hỗ trợ vay vốn 90 triệu đồng để phát triển sản xuất. Hội cũng đã tranh thủ từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Ngân hàng Đông Á đã giúp đỡ 1.266 lượt hội viên, phụ nữ tiếp cận vốn vay ưu đãi hôn 13 tỷ đồng để phát triển kinh tế; Duy trì 08 tổ với 140 lượt người góp vốn xoay vòng, Tiết kiệm trang trí nội thất ... hàng năm giúp 96 lượt chị em nhận vốn, tổng cộng trên 460 triệu đồng, từ đó giúp cho 52 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Công tác hỗ trợ phụ nữ  xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc cũng đã được hội phụ nữ phường Văn Hải thực hiện có hiệu quả, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chị em phụ nữ thông qua các mô hình câu lạc bộ như: CLB không sinh con thứ 3, CLB gia đình hạnh phúc, CLB 5 không – 3 sạch…

   Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội phụ nữ phường Văn Hải sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ; mỗi cán bộ phát huy vai trò, năng lực nêu cao ý chí tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của từng cán bộ, hội viên phụ nữ, tham gia vào sự phát triển toàn diện của phụ nữ và góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu như: Hàng năm giúp ít nhất 01 hộ nghèo có phụ nữ thoát nghèo, 01 hộ thoát cận nghèo, hỗ trợ ít nhất 01 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; Giới thiệu hội viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng và ít nhất 01 hội viên được xem xét kết nạp; Thực hiện hoặc phối hợp tham gia giám sát ít nhất 01 chính sách, đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 02 văn bản dự thảo có liên quan; Vận động, hỗ trợ ít nhất 02 hộ gia đình đạt tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch bền vững, đăng ký thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh- sạch- đẹp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân mua bán người trở về có nhu cầu được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội, 80% phụ nữ khó khăn, khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 15 chị, chị Phan Thị Lệ Thúy được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường Văn Hải nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Tâm