Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị trong năm 2018. 
29/11/2018 
 

Xác định quản lý trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu năm, UBND thành phố PRTC đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 61 ngày 20/12/2017 của HĐND thành phố và kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị thành phố giai đoạn 2016-2020. Việc duy trì mô hình thu gom rác thải không tiếp đất trên địa bàn tiếp tục được phát huy có hiệu quả cùng với việc tổ chức tổng vệ sinh môi hàng tháng được duy trì đã góp phần tạo cảnh quan thành phố xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức giữ gìn vệ sinh khu vực bờ biển và công viên biển Bình Sơn; Duy trì thực hiện kế hoạch lập lại trật tự đô thị, xử lý các trường hợp buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Công tác quản lý, cấp giấy phép xây dựng nhà ở, các công trình cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở trên địa bàn được duy trì thực hiện theo quy định, trong năm đã cấp phép xây dựng mới cho 687 trường hợp với tổng diện tích xây dựng gần  53.000m2; Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với 26 công trình và điều chỉnh một số đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, giám sát các đơn vị dịch vụ công ích được thực hiện thường xuyên và đảm bảo vận hành có hiệu quả. Công tác kiểm tra trật tự đô thị về xây dựng được tăng cường, đã tổ chức tuần tra hơn 950 lượt, kiểm tra 211 công trình, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý 57 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 428,5 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, việc ban hành các văn bản quy định của nhà nước cùng với việc tổ chức ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ vì một Thành phố Xanh, Sạch, Đẹp; các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng ngày càng được xử lý kịp thời,... Tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường ở một số tuyến đường, khu vực, địa điểm làm nơi buôn bán; vệ sinh môi trường một số khu vực chưa được đảm bảo, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao, còn tình trạng người dân đổ rác bừa bãi khá phổ biến; còn xảy ra tình trạng chặt phá cây xanh ở một số tuyến đường phố; công tác hậu kiểm về cấp phép xây dựng chưa được thường xuyên; xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra...

Năm 2019, bên cạnh việc thực hiện quyết liêt các giải pháp để đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, UBND thành phố PRTC sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn, thường xuyên giám sát, kiểm tra, khắc phục kịp thời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, trang trí đèn…đảm bảo môi trường đô thị luôn xanh-sạch-đẹp; duy trì tốt mô hình thu gom rác thải không tiếp đất và nhân rộng đến từng khu dân cư. Thực hiện giải quyết cấp phép xây dựng và thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình thực hiện trên địa bàn đúng thời gian quy định; triển khai tư vấn lập Quy chế quản lý đô thị. Tổ chức quản lý bộ máy vận hành hệ thống xử lý thoát nước thành phố. Tiếp tục duy trì hoạt động quản lý nhà nước về đô thị, thường xuyên tổ chức hậu kiểm việc cấp phép xây dựng và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đô thị, về xây dựng trái phép. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố theo kế hoạch./.

Thanh Tâm