Tin địa phương
Tin địa phương
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận: Ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 
06/09/2021 
 

Ngày 06/9/2021, Đại diện Công đoàn bộ phận hội sở cùng tập thể Phòng Kế hoạch nghiêp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm và ủng hộ 300 kg gạo  cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Phường Phủ Hà.

Nguồn kinh phí do đoàn viên, người lao động tại đơn vị đóng, mang ý nghĩa chung tay cùng địa phương vượt qua đại dịch Covid - 19