Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 
10/03/2019 
 

Quản lý hoạt động quảng cáo là một trong những nội dung để xây dựng một đô thị văn minh. Trong thời gian qua, UBND thành phố đã tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; trong đó tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định như in, vẽ, dán, treo trên các trụ điện, trụ đèn, cây xanh, vách tường, phát tờ rơi, tờ gấp trên các tuyến phố đã ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan đô thị và vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo.Vấn đề này, UBND thành phố đã triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên với nhiều hình thức như công tác truyền thông thông qua báo đài, thông qua các hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên, các tổ chức cá nhân có liên quan. Đã tổ chức nhiều đợt ra quân bóc tách các quảng cáo, rao vặt, mời các tổ chức, cá nhân có liên để nhắc nhỡ, chấn chỉnh để thực hiện tốt hơn hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã lắp đặt các biển dành cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo, rao vặt tại những điểm công cộng.

Thế nhưng, đến thời điểm hiện nay. Tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép vẫn còn tái diễn; hiện trạng in, vẽ, dán, treo trên các trụ điện, trụ đèn, cây xanh, vách tường, phát tờ rơi, tờ gấp trên các tuyến phố còn đã ảnh tới mỹ quan đô thị.

Ngày 20 tháng 3 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 28 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158 của Chính phủ ban hành  ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Cụ thể :

   Sửa đổi khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 51 như sau:

1. Phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng như sau:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.”

Sửa đổi Điều 61 như sau:

Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông;

b) Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quản cáo trên địa bàn; Ngày 09 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định 06 về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin thuê bao viễn thông liên quan đến vi phạm hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn. Quy chế đã tháo gỡ những khó khăn trong công tác xử lý hoạt động quảng cáo trong thời gian qua. Cụ thể: Một thuê bao viễn thông vi phạm về hoạt động quảng cáo, rao vặt trên sai quy định trên địa bàn được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo nhắc nhở (làm việc trực tiếp hoặc gởi tin nhắn) nhưng không chấp hành; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo tổng hợp danh sách các thuê bao viễn thông vi phạm cho Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao viễn thông không đáp ứng quy định về thông tin thuê bao theo quy định pháp luật.

Sau khi rà soát, các Doanh nghiệp viễn thông cung cấp thông tin của Chủ thuê bao viễn thông cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo để phục vụ cho việc xử lý hành vi vi phạm.

UBND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về quảng cáo và đề nghị UBND các địa phương xử lý triệt để, quyết tâm giữ sạch địa bàn không có quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Vì một thành phố văn minh, thân thiện. Chúng ta hãy:

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị là trách nhiệm của mỗi người dân”.

Phòng VHTT thành phố