Tuyên truyền
Tuyên truyền
Cẩm nang cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 
24/02/2020 
 
        Cuốn cẩm nang “Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” do Cục thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà xuất bản thông tin và tuyên truyền biên soạn, xuất bản. Cuốn cẩm nang gồm 3 phần, được trình bày theo dạng hỏi, đáp, tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu:
        - Phần 1: Khái quát về biển, đảo và chiến lược phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển của Việt Nam.
        - Phần 2: Các văn bản pháp luật liên quan đến biển, đảo.
        - Phần 3: Những điều ngư dân cần biết.
 
Tin đã đưa
(06/05)
(06/05)
(06/05)
(06/05)
(06/05)
(06/05)
(01/04)
(15/03)
(03/03)
(10/12)