Đời sống
Đời sống
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2019 
12/07/2019 
 

Chiều 11-7, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố họp thường kỳ quý II nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2019. Đồng chí Trần Ngọc Quang- phó chủ tịch UBND thành phố, trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách thành phố chủ trì hội nghị

Trong quý 6 tháng đầu năm 2019, chất lượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, nợ quá hạn giảm 600 triệu đồng, con 3.284 triệu đồng, đạt tỉ lệ 1,15%; Một số địa phương có chất lượng tín dụng xếp laoij tốt như: Mỹ Bình, Đạo Long, Đài Sơn, Mỹ Hải, Tấn Tài, 5 đơn vị hội cơ sở không có nợ quá hạn…tổng nguồn vốn tín dụng thực hiện trong 6 tháng là 289.280 triệu đồng. Doanh số cho vay trong đạt 61.090 triệu đồng cho vay đối với gần 3.000 lượt khách hàng vay vốn. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội thành phố vẫn còn một số tồn tại như: công tác theo dõi nợ đến hạn của một số tổ chức Hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn còn chưa được quan tâm; việc bình xét và phê duyệt đối tượng vay vốn ở một số nơi chưa hiệu quả dẫn đến tiềm ẩn rủi ro tín dụng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đồng Trần Ngọc Quang- phó chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh một số nội dung như: Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; tăng cường công tác phối hợp với 16 phường xã, hội cơ sở kịp thời kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hướng đến xử lý nợ quá hạn và thu hồi vốn vay kịp thời, hiệu quả; tập trung đôn đốc thu hồi nợ, chú ý nợ đến hạn, không để phát sinh nợ xấu; tham mưu cấp ủy Đảng kịp thời lãnh đạo chỉ đạo trong các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; Song song đó, đồng chí trưởng ban đại diện ngân hàng chính sách thành phố cũng đề nghị tiếp tục giải ngân các nguồn vốn còn tồn, đặc biệt là vốn vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; vồn vay nhà ở theo Nghị định 100…,phấn đấu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, kéo giảm tỉ lệ nớ quá hạn 1,05% trong quý III năm 2019.

Đức Cường