Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện 
03/05/2019 
 

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm: QD 675 .pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(05/04)
(13/02)
(05/12)
(09/11)