Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện 
05/04/2019 
 

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm:QDCT 513 .pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(13/02)
(05/12)
(09/11)