Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã 
13/02/2019 
 

Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

tệp đính kèm:  (QDCT 209).pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(05/12)
(09/11)