Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố danh mục Thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận 
03/08/2019 
 
Ngày 02/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND V/v công bố danh mục Thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm:QD 1925.pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)
(09/11)