Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện 
09/11/2018 
 

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

Tệp đính kèm:(qdct1895).pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)