Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận 
29/07/2019 
 
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

Ngày 29/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính số 14, số 16, số 17, số 19, số 21, số 22 và bãi bỏ thủ tục hành chính số 01, số 02, số 13, số 18 Mục III - Lĩnh vực thủy sản tại Phần A - Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tệp đính kèm:QDCT 1197-Linh vuc Thuy san.pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)
(09/11)