Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu thầu, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu thuộc chức năng quản lý của cấp huyện, xã 
05/12/2018 
 

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu thầu, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư; thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

Tệp đính kèm:  QDCT2066 .pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(09/11)