Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
12/07/2019 
 
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 12/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính tại Mục B, Mục C - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tệp đính kèm: QDCT 1129-TT Giao duc DT.pdf
 
Tin đã đưa
(08/08)
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)
(09/11)