Công bố Thủ tục hành chính
Công bố Thủ tục hành chính
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 
08/08/2019 
 


Ngày 07/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.


Tệp đính kèm: (QDCT1299).pdf
 
Tin đã đưa
(03/08)
(01/08)
(01/08)
(29/07)
(12/07)
(03/05)
(05/04)
(13/02)
(05/12)
(09/11)