Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Thị trấn Phước Dân tổ chức hỗ trợ tiền đợt 2 của Chính phủ cho người bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 
18/08/2020 
 

Sáng ngày 17/8, thị trấn Phước Dân tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ đợt 2 của Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19.

Kết quả thị trấn Phước Dân đã cấp phát 377 triệu đồng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ cho 377 đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, đạt 100%. Bình quân mỗi đối tượng được hỗ trợ 01 triệu đồng, trong đó có 358 người lao động tự do bị mất việc làm và 19 hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19. Nhờ phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tổ chức giám sát chặt chẽ nên việc cấp phát tiền hỗ trợ của Chính phủ bảo đảm đầy đủ, đúng quy định, trực tiếp đến tận tay các đối tượng được hỗ trợ. Qua đó, giúp người lao động, hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất, góp phần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ “Kép”, vừa đẩy mạnh phát phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian tới./.

Huy Hoàng