Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Ninh Phước: Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
03/03/2021 
 

Ngày 02/03/2021, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016- 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện chủ trì hội nghị.

Từ năm 2016 đến nay, Ninh Phước đã huy động nhiều nguồn lực xã hội hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo vững. Trong đó, có 9.384 tỷ đồng từ chương trình 30a và chương trình 135 của Chính phủ hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Từ nguồn vốn của Chính phủ, Mặt trận, các doanh nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ số tiền 15,52 tỷ đồng giúp 806 hộ nghèo cải thiện nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn huyện đã mua và cấp 29.137 thẻ BHYT cho người nghèo và 18.226 hộ cận nghèo; thực hiện khám chữa bệnh cho 110.092 lượt người nghèo với kinh phí 19.515 triệu đồng. Ngân sách hỗ trợ trên 6 tỷ đồng trợ giá điện sinh hoạt cho 1.387 lượt hộ nghèo; miễn giảm học phí cho 4.943 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 11.217 triệu đồng. Toàn huyện 3.456 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi 124,8 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động trong nước và 95 lao động nước ngoài. Thu nhập bình quân người dân tăng từ 23,9 triệu đồng cuối năm 2015 lên 45,5 triệu đồng và tỉ lệ hộ nghèo đã giảm từ 13,66% xuống còn 3,04% vào cuối năm 2020, tích cực góp phần xây dựng Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trên địa bàn huyện có nhiều hộ nghèo được chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhận đỡ đầu tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Tính riêng trong năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện giới thiệu 38 hộ nghèo cho 28 cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 327 hộ cận nghèo cho các xã, thị trấn nhận đỡ đầu. Các đơn vị nhận đỡ đầu đã nỗ lực giúp 12 hộ nghèo và 176 hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Mặt trận các cấp vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo đạt trên 4,3 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, UBND huyện Ninh Phước tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Tập trung ưu tiên chương trình hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, tạo sinh kế cho người nghèo tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Lồng ghép thực hiện các dự án kết hợp các chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phân nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Văn Miên