Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Ninh Phước: Giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 6 xã, thị trấn. 
17/08/2018 
 

Vừa qua, từ ngày 10-17/8/2018, Ban Thường trực Mặt trận huyện Ninh Phước đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 6 xã, thị trấn gồm: Phước Dân, Phước Thái, Phước Sơn, Phước Hậu, Phước Thuận và An Hải. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận, Phòng Lao động - TBXH, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm -  Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn giám sát.


Đoàn giám sát làm việc tại Phước Dân. Ảnh: Nguyễn Vân

Đoàn giám sát làm việc tại xã Phước Thuận. Ảnh: Nguyễn Vân

Thực hiện kế hoạch số 94 KH/MTTQ ngày 14/5/2018, tại các đơn vị được giám sát, đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  tiếp cận đa chiều năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT - BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHK11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI). Nội dung buổi làm việc gồm 3 phần: Thành viên trong đoàn chia tổ phối hợp cùng địa phương đi khảo sát thực tế tại một số hộ nghèo, hộ cận nghèo; kiểm tra hồ sơ sổ sách, biên bản họp dân của các thôn, khu phố và sau cùng là làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo đó, đoàn đã tiến hành khảo sát tại 34 hộ nghèo, 49 hộ cận nghèo, kiểm tra 50 hồ sơ và biên bản họp dân. Kết quả cho thấy:  Cấp ủy, chính quyền đã luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo nói chung cũng như việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nói riêng. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được thực hiện theo 7 bước quy trình quy định tại Thông tư số 17/2016/TT - BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Tổ chức công khai niêm yết danh sách tại trụ sở thôn, xã, thị trấn để Nhân dân theo dõi, đồng thời tiếp nhận đơn thư và giải đáp thắc mắc của Nhân dân xung quanh việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao có địa phương trên 20%; công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo một số trường hợp không chính xác; một bộ phận Nhân dân còn có thái độ trông chờ ỷ lại vào các chế độ, chính sách của Nhà nước; trường hợp hộ nghèo, cận nghèo có độ tuổi dưới 30 còn cao; hồ sơ lưu trữ chưa đảm bảo.

Kết luận đợt giám sát, Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong công tác giảm nghèo tại địa phương cũng như việc thực hiện có hiệu quả Thông tư số 17/2016/TT - BLĐTBXH và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHK11. Để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian đến đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền cần tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, tuyên truyền các thông tin việc làm, xuất khấu lao động, tiếp cận nguồn vốn. Tiếp tục quán triệt nội dung và tổ chức tập huấn cho trưởng thôn, khu phố về các bước quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHK11. Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác rà soát tại thôn, khu phố.  Phân tích độ tuổi, điều kiện của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đảm bảo công tác rà soát được chính xác, dân chủ, công khai, đúng đối tượng và tạo sự đồng thuận trong dư luận Nhân dân.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận và chuyển toàn bộ ý kiến, kiến nghị đề xuất của chính quyền địa phương và các ý kiến của các thôn, khu phố đến UBND huyện, phối hợp giải quyết như: Tăng cường hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, dạy nghề, hướng nghiệp, việc làm cho lao động nông thôn, nguồn vốn vay, giúp đỡ các hộ nghèo được nhận đỡ đầu có điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, vươn lên thoát nghèo bền vững./.

                                                                                                   Nguyễn Vân