Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước triển khai cho vay theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
27/08/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước được phân bổ chỉ tiêu là 3 tỷ đồng. Để việc triển khai cho vay kịp thời đến đối tượng thụ hưởng. Phòng giao dịch tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Ninh Phước phân về cho các xã, thị trấn để cho vay.Ảnh: Văn Miên

Phòng giao dịch phối hợp với UBND các xã, Hội đoàn thể nhận uỷ thác, Thôn và Tổ tiết kiệm vay vốn để triển khai cho vay. Căn cứ vào danh sách phê duyệt của UBND huyện.

Trong tháng 8/2018 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân với số tiền là 1.754 triệu đồng cho 37 hộ vay. Mức vay tối đa là 50 triệu đổng/hộ với thời gian cho vay tối đa là 10 năm, lãi suất cho vay là 3,3%/năm để chuyển đổi nghề.

Chỉ tiêu còn lại Phòng giao dịch tiếp tục giải ngân trong tháng 09/2018 và đồng thời tổng hợp nhu cầu của các xã, thị trấn trình Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phần bổ thêm để bảo đảm nhu cầu nguồn vốn cho hộ vay.

                                                                                                   Văn Miên