Kết quả bầu cử :
Hình ảnhHọ tênNgày sinhGiới tínhĐơn vị bầu cử
Phạm An20/09/1962 Nam5. Xã Phước Sơn
Đổng Bạ10/10/1951 Nam7. Xã Phước Hậu
Phạm Văn Binh08/01/1966 Nam10. Xã Phước Hải
Đặng Văn Bình10/10/1963 Nam2. Thị trấn Phước Dân
Ngô Văn Chánh09/09/1971 Nam5. Xã Phước Sơn
Thạch Thị Kim Chung03/03/1972 Nữ1. Thị trấn Phước Dân
Huỳnh Ngọc Du08/02/1973 Nam8. Xã Phước Thuận
Trần Văn Dũng07/02/1968 Nam7. Xã Phước Hậu
Nguyễn Đô11/11/1965 Nam9. Xã An Hải
Phạm Hoà02/05/1972 Nam1. Thị trấn Phước Dân
Nguyễn Khắc Hoà21/10/1966 Nam10. Xã Phước Hải
Đổng Hoàn16/05/1966 Nam4. Xã Phước Thái
Phạm Văn Hoàng15/05/1978 Nam7. Xã Phước Hậu
Nguyễn Xuân Hùng01/01/1966 Nam8. Xã Phước Thuận
Trần Thị Hương28/11/1976 Nữ6. Xã Phước Vinh
Võ Đức Khang16/03/1970 Nam2. Thị trấn Phước Dân
Nguyễn Lập10/02/1971 Nam6. Xã Phước Vinh
Huỳnh Thị Hồng Lê01/10/1980 Nữ9. Xã An Hải
Lưu Hoàng Luỹ18/12/1978 Nam3. Xã Phước Hữu
Nguyễn Thị Luyện25/06/1966 Nữ8. Xã Phước Thuận
Lê Thị Mẫn26/10/1966 Nữ1. Thị trấn Phước Dân
Phạm Vũ Kỳ Nguyên20/11/1984 Nữ2. Thị trấn Phước Dân
Bạch Văn Nguyên08/07/1967 Nam1. Thị trấn Phước Dân
Trần Xuân Phong11/02/1973 Nam9. Xã An Hải
Huỳnh Thành Phương20/11/1981 Nam4. Xã Phước Thái
Nguyễn Thanh Sang02/08/1979 Nam6. Xã Phước Vinh
Nguyễn Thanh Tâm11/08/1966 Nam3. Xã Phước Hữu
Phạm Văn Thể18/10/1979 Nam3. Xã Phước Hữu
Nguyễn Đức Thuận27/04/1977 Nam8. Xã Phước Thuận
Đàng Năng Tom07/08/1980 Nam3. Xã Phước Hữu
Lê Xuân Toàn10/11/1971 Nam5. Xã Phước Sơn
Phạm Thị Tốt28/02/1967 Nữ10. Xã Phước Hải
La Thoại Như Trang27/09/1979 Nữ4. Xã Phước Thái
Hồ Trần Vinh10/12/1963 Nam3. Xã Phước Hữu