Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Phòng Kế toán nhà nước KBNN Ninh Thuận họp triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021 
02/03/2021 
 

Sáng ngày 26/02/2021, Phòng Kế toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức buổi họp phòng để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2021 do đồng chí Trần Thị Khánh Trinh - Trưởng phòng KTNN chủ trì cùng toàn thể 22/22 CBCC của phòng và đồng chí Trần Thị Vương Thúy- phó Trưởng phòng Kiểm soát chi (KSC) tham dự.

Do nhân sự tại phòng KTNN có sự thay đổi kể từ ngày 01/3/2021 tiếp nhận đồng chí Trần Thị Vương Thúy- Phó Trưởng phòng KSC đến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng KTNN và điều động công chức Hồ Thị Hồng Mận thuộc phòng KTNN về nhận nhiệm vụ tại phòng KSC theo Quyết định số 162/QĐ-KBNN ngày 24/2/2021 và Quyết định số 165/QĐ-KBNT ngày 25/02/2021 của KBNN Ninh Thuận. Nên để đảm bảo hoạt động thông suốt ngay từ ngày đầu tháng, phòng KTNN thực hiện bố trí vị trí chỗ ngồi, phân công lại nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo phòng cũng như bộ giao dịch đồng thời phối hợp với phòng Tài vụ - Quản trị (bộ phận Tin học) tổ chức khai báo, phân luồng xử lý công việc tại các chương trình ứng dụng Tabmis, Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)…

Tại buổi họp các giao dịch viên đã nêu các ý kiến vướng mắc trong lưu trữ hồ sơ, chứng từ KSC; việc sử dụng mẫu biểu trong thanh toán phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách tại xã và tại thôn, bản; mã nội dung kinh tế một số khoản chi...

Đồng chí Trần Thị Khánh Trinh - Trưởng phòng KTNN triển khai nội dung cuộc họp

Cũng tại buổi họp đồng chí Trưởng phòng đã triển khai Công văn số 626/KBNN-KTNN ngày 03/02/2021 của KBNN về một số lưu ý phòng ngừa rủi ro trong kiểm soát nghiệp vụ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN qua đó nhắc nhở, chấn chỉnh CBCC lưu ý trong việc thực hiện quản lý, sử dụng user, mật khẩu, chứng thư số, việc chấp hành quy trình kiểm soát nghiệp vụ phải thực hiện theo đúng quy định để phòng ngừa rủi ro, tránh thất thoát, mất an toàn tiền của Nhà nước giao Kho bạc quản lý. Quán triệt CBCC cần thực hiện hết các quy trình nghiệp vụ của mình trên chương trình DVCTT tránh trễ hẹn hồ sơ. Các lãnh đạo phụ trách bộ phận quan tâm sâu sát các công việc theo luồng, lĩnh vực được phân công. Từng CBCC nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ.

Tiếp đến, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Phó trưởng phòng cũng nhắc nhở CBCC chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, để xe đúng nơi quy định, chủ động nghiên cứu văn bản, chế độ phục vụ cho công tác KSC; hạch toán kế toán …

Kết thúc cuộc họp đồng chí chủ trì trả lời các vướng mắc của giao dịch viên kết luận để thực hiện thống nhất. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tập thể phòng KTNN tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Trinh - P.KTNN