Nghiệp vụ Kho bạc
Nghiệp vụ Kho bạc
Phòng Kế toán Nhà nước KBNN Ninh Thuận họp triển khai công tác cuối quý 3 năm 2020. 
22/09/2020 
 

Chiều ngày 09/9/2020 sau giờ giao dịch khách hàng, Phòng Kế toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức buổi họp sinh hoạt để đánh giá những việc làm được và chưa làm được và triển khai một số nội dung tại cuộc họp giao ban toàn tỉnh đến các anh chị em công chức Phòng KTNN, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian còn lại của quý 3 năm 2020. Đây là buổi sinh hoạt lần thứ hai sau 2 tháng thực hiện mô hình giao dịch viên chuyên sâu kể từ ngày 01/7/2020.

Đồng chí Trần Thị Khánh Trinh- Trưởng phòng chủ trì triển khai một số nội dung công tác trọng tâm của phòng đã được Ban Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo: (1) Rà soát lại tỉ lệ điều tiết thu NSNN các cấp tại KBNN tỉnh các KBNN huyện, rà soát lại tỷ lệ điều tiết đã khai báo trên TCS để điều chỉnh kịp thời; (2) Phân công báo cáo tình hình thanh toán cá nhân qua tài khoản theo yêu cầu của KBNN tại công văn số 4861/KBNN-THPC ngày 07/9/2020; (3) Thực hiện hạch toán cắt giảm kinh phí tiết kiệm 6 tháng còn lại của năm 2020 đối với các đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã phường theo Quyết định 2778/QĐ-UBND  ngày 22/8/2020 của UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm ngay trong tháng 9 để thực hiện công tác đối chiếu quý 3 (hiện nay chưa có Quyết định cắt giảm đối với các đơn vị ngân sách tỉnh); (4) Dự kiến phân công nhiệm vụ cho công chức tại phòng để hỗ trợ, san sẻ công việc trong thời gian sắp tới khi 7 công chức của phòng tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Trần Thị Khánh Trinh - trưởng phòng KTNN triển khai nội dung cuộc họp. họp

Đồng chí Trần Thị Khánh Trinh - trưởng phòng KTNN triển khai nội dung cuộc họp. họp

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn và Trần Thị Thanh Trang - Phó trưởng phòng nhắc nhở giao dịch viên hoàn thiện những thiếu sót phát hiện qua kết quả tự kiểm tra công tác lưu trữ chứng từ kiểm soát chi tháng 7 năm 2020 tại phòng KTNN, qua đó nhắc nhở các giao dịch viên nâng cao công tác kiểm soát hồ sơ chứng từ về các yếu tố về định mức, chú ý điều khoản thanh toán trên hợp đồng, các nội dung chi phải có trong qui chế chi tiêu nội bộ, kiểm soát kỹ nội dung thanh toán tại các cột chỉ tiêu trên mẫu 09 theo Nghị định 11/2020 ngày 20/01/2020. Tiếp tục nghiên cứu các nội dung kiểm soát chi tại Thông tư 62/2020/TT-BTC và một số điểm mới thay đổi trong phương pháp hạch toán tại Công văn 3545/ KBNN-KTNN ngày 01/7/2020.

Tập thể phòng lắng nghe - trao đổi - bàn bạc - thảo luận để đi đến thống nhất thực hiện.

Tập thể phòng lắng nghe - trao đổi - bàn bạc - thảo luận để đi đến thống nhất thực hiện.

Ý kiến kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng nhắc nhở các anh chị em công chức phòng tiếp tục thực hiện tốt nội quy cơ quan, chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc theo Quyết định 1677/QĐ-KBNT ngày 07/8/2020 của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận.

Với nhiệm vụ sắp tới vào những tháng cuối năm thường nhiều và nhiệm vụ sẽ khó khăn và nặng nề hơn. Tuy nhiên, toàn thể công chức Phòng KTNN đoàn kết, cố gắng nỗ lực, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, phục vụ tốt hơn, góp phần nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng đối với Kho bạc./.

Ngoc Trinh - P.KTNN