Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc đẩy mạnh cải cách hành chính trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước: Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm. 
14/08/2020 
 

Chỉ thị số 1618/CT-KBNN ngày 17/4/2018 của Kho bạc Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ đã nhấn mạnh: “Đối với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN phải tăng cường cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; cán bộ, công chức được giao phục vụ giao dịch với khách hàng phải có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phải tôn trọng, tận tụy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch; không hách dịch, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí, công việc được giao để mưu lợi cá nhân”.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thuận Bắc luôn chú trọng xây dựng nội dung chương trình công tác hàng năm, đưa CCHC trở thành nhiệm vụ xuyên suốt, là một trong những mục tiêu đột phá trong tổ chức hoạt động KBNN trên địa bàn.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, KBNN Thuận Bắc thường xuyên có quan hệ giao dịch với các tổ chức, cá nhân trong việc thu nộp thuế, phí, lệ phí; thanh toán các khoản chi từ NSNN, đòi hỏi mỗi vị trí giao dịch viên (GDV) phải nắm rõ nội dung vấn đề, trình bày một cách hợp lý để làm sao truyền tải những nội dung đến các tổ chức, cá nhân hiểu được vấn đề cần giải thích, hiểu rộng hơn là sự phối hợp hoạt động làm cho hai bên cùng chấp nhận.

Trong hoạt động kiểm soát chi NSNN cũng vậy, khi phát sinh hồ sơ chứng từ chưa đúng (sai mẫu biểu, khoản chi không có dự toán, vượt chế độ tiêu chuẩn, định mức quy định,…), GDV phải nắm được các quy định hiện hành để giải thích rõ lý do cho đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) hiểu và đồng thuận quan điểm. Bên cạnh đó, từng GDV phải chú ý, thể hiện phong cách giao tiếp ứng xử nhẹ nhàng, lịch sự, nói năng nhã nhặn để truyền tải được đầy đủ nội dung đến khách hàng, tạo cho họ tâm lý thoải mái và vui vẻ chấp nhận thu hồi chứng từ và làm lại cho đúng. Đây chính là vấn đề cốt lõi của mục tiêu CCHC trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm mà KBNN Thuận Bắc đã và đang thực hiện.

Phóng viên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia phỏng vấn khách hàng giao dịch tại KBNN Thuận Bắc

Về phía lãnh đạo: Luôn quan tâm, chú ý đến những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN, tập trung tăng cường CCHC, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; bố trí sắp xếp GDV đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn tôn trọng, tận tụy, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch; không hách dịch, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng vị trí, công việc được giao để mưu lợi cá nhân; tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị mở tài khoản tại KBNN, bình quân hàng năm, có 98% đơn vị giao dịch đánh giá rất hài lòng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó phong cách giao dịch, thái độ giao tiếp ứng xử, phương pháp hướng dẫn của GDV được đơn vị giao dịch đánh giá cao. Kết quả này cho thấy công tác CCHC của KBNN Thuận Bắc đã chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ mà trọng tâm là hoạt động kiểm soát chi NSNN.

Hoạt động giao dịch tại KBNN Thuận Bắc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đâu đó vẫn còn những ý kiến chưa thực sự hài lòng của các ĐVSDNS về cơ chế chính sách, quy trình thủ tục kiểm soát chi, trình độ chuyên môn và kỹ năng của một số GDV, đòi hỏi tập thể KBNN Thuận Bắc phải nghiêm túc đánh giá những mặt được, chưa được, mà trọng tâm là phải nắm bắt được yêu cầu của các đơn vị giao dịch, xem họ cần gì, thủ tục nào cần kiến nghị giảm bớt, thời gian giải quyết có quá dài, trình độ năng lực, phong cách giao tiếp của công chức KBNN đã đảm bảo chưa, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời để công tác CCHC đạt kết quả cao hơn nữa, đồng thời cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao KBNN quản lý, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Theo Kế hoạch CCHC của KBNN đến năm 2020, chủ yếu tập trung vào các nội dung như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một giao dịch viên, cải cách tổ chức bộ máy hành chính,... nhưng ít hướng đến “sự hài lòng“ của các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với các đơn vị KBNN trong hệ thống. Qua đó, để quá trình CCHC, trong đó có cải cách thủ tục hành chính đạt được những thành tựu mang tính cơ bản, đột phá, bền vững, theo hướng hiện đại, lấy sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân mà chủ yếu là các ĐVSDNS là một thước đo quan trọng. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian tới KBNN Thuận Bắc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, Đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi pháp luật, thủ tục hành chính, chú trọng vào nội dung các lĩnh vực hoạt động KBNN trên địa bàn, thông qua việc không ngừng nghiên cứu, đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật nội dung quy định mới trên các kênh tuyên truyền; cập nhật và triển khai đầy đủ các công cụ, ứng dụng được KBNN cấp trên trang bị để phục vụ tốt hoạt động KBNN và góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý NSNN trên địa bàn.

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN mức độ 4 (DVCTT): Quán triệt sâu sắc và xác định việc triển khai thực hiện DVCTT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của KBNN Thuận Bắc hướng đến mục tiêu 100% ĐVSDNS trên địa bàn đều đăng ký và sử dụng (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, từng  công chức giao dịch nắm vững mục đích, yêu cầu, quy định, quy trình nghiệp vụ, thao tác xử lý trên các chương trình ứng dụng của  DVCTT thuộc trách nhiệm của KBNN đồng thời làm tốt vai trò tuyên truyền, hỗ trợ cho các ĐVSDNS khi tham gia DVCTT để triển khai đạt mục tiêu đề ra.

Những nỗ lực không ngừng cải thiện chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính tại KBNN Thuận Bắc đã bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, khả quan, đột phá thẳng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực; không hô hào khẩu hiệu chung chung, nói đi đôi với làm, xây dựng KBNN Thuận Bắc là một trong những đơn vị tiên phong về CCHC theo hướng hiện đại, lấy sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân mà chủ yếu là các ĐVSDNS là một thước đo quan trọng, có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến các đối tượng quan hệ giao dịch với Kho bạc.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong lộ trình xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc, góp phần thực hiện mục tiêu hình thành Kho bạc điện tử, “Kho bạc số” trong tương lai không xa./.

Công Trinh 
Tin đã đưa
(04/05)
(23/04)
(19/04)
(07/04)
(29/03)
(25/03)
(22/03)
(19/03)
(15/03)
(08/03)