Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc, Ninh Thuận đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 
29/03/2021 
 

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch; nâng cao năng suất lao động, giảm các thao tác thủ công, giảm áp lực công việc cho công chức; nhận diện và quản trị tốt rủi ro để đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý theo Kế hoạch hành động của Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; với mục tiêu xây dựng Kho bạc hướng tới “03 Không”: Không tiền mặt, không khách hàng giao dịch và không chứng từ giấy.

KBNN Thuận Bắc kịp thời báo cáo đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và đã nhận được sự nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự đồng thuận của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ đến các đối tượng có mối quan hệ thu - chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là nhóm đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, KBNN Thuận Bắc chủ động và nhạy bén trong việc bàn bạc, trao đổi, thỏa thuận và đi đến thống nhất với ngân hàng thương mại trên địa bàn về phương thức thực hiện sao cho thuận lợi nhất cho khách hàng, góp phần tạo nên sự khả thi trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để đạt được mục tiêu trên, KBNN Thuận Bắc đã đề ra nhiệm vụ tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt để đưa vào nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2021, với các giải pháp trọng yếu là:

- Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại nơi KBNN Thuận Bắc mở tài khoản thanh toán để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt cho khách hàng giao dịch.

- Tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính, các khoản nộp bằng tiền mặt khác,… nộp tại ngân hàng thương mại. Nếu có trường hợp các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại đến KBNN để nộp NSNN thì tiến hành thu kịp thời, đồng thời thông tin, hướng dẫn để lần sau người nộp tiền có thể lựa chọn các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại mà không cần đến KBNN.

- Về thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản mở tại ngân hàng (trừ khối an ninh – quốc phòng): Mặc dù huyện Thuận Bắc không thuộc địa bàn bắt buộc thanh toán cá nhân qua tài khoản. Tuy nhiên, khi nhận thấy những điều kiện thuận lợi, KBNN Thuận Bắc đã từng bước triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

- Đối với các khoản chi bằng tiền mặt có giá trị  từ 100 triệu đồng trở lên đều phải thực hiện rút tiền mặt tài ngân hàng thương mại theo quy định. Các khoản chi dưới 100 triệu đồng, KBNN Thuận Bắc tuyên truyền vận động và hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các nội dung được phép chi bằng tiền mặt đều thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại.

Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt qua dịch vụ công trực tuyến, hiện KBNN Thuận Bắc không có khách hàng đến giao dịch.

Kết quả cho thấy, 61/61 đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản tại ngân hàng thương mại thực hiện thanh toán cá nhân qua tài khoản, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương; chi bổ sung thu nhập; tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn; tiền khoán và các khoản chi thanh toán cho cá nhân khác. Và với những giải pháp hết sức thiết thực, gia tăng tiện ích hướng đến phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, từ đầu năm 2021 đến nay, tại KBNN Thuận Bắc không phát sinh thu - chi tiền mặt, không khách hàng đến giao dịch trực tiếp, giảm bớt rủi ro trong quản lý tiền mặt, tiết kiệm chi phí vận chuyển, kiểm đếm, cất giữ tiền trong Kho quỹ; quan trọng hơn cả là các đơn vị sử dụng ngân sách nhận thấy được những lợi ích mang lại từ việc áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trả lương qua tài khoản, dần dần thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng tiền mặt, tăng cường giao dịch qua tài khoản ngân hàng trong điều kiện gửi chứng từ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước mức độ 4 luôn công khai, minh bạch./.

Công Trinh-GĐ KBTB 
Tin đã đưa
(04/05)
(23/04)
(19/04)
(07/04)
(25/03)
(22/03)
(19/03)
(15/03)
(08/03)
(08/03)