Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Kho bạc Nhà nước Ninh Phước- thực hiện Văn hoá công sở và Quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ. 
15/03/2021 
 

Văn hóa công sở và các Quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội, nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử, chức trách nhiệm vụ, nghĩa vụ của cán bộ, công chức chức trong hoạt động công vụ, là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan, hướng tới mục tiêu vì dân phục vụ.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua Chi bộ 9, lãnh đạo KBNN Ninh Phước luôn chú trọng phổ biến quán triệt đầy đủ kịp thời các văn bản quy định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định của Tổng Giám đốc KBNN(1), đây là những quy định về Văn hoá công sở và các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức mà KBNN Ninh Phước thường xuyên quan tâm tổ chức học tập triển khai để cán bộ, công chức thực hiện, nhằm nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ của CBCC tại đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCC Kho bạc Ninh Phước tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, văn minh, văn hóa nơi công sở, bằng những việc làm cụ thể hàng ngày.

 

          CBCC KBNN Ninh Phước học tập Văn hóa công sở và Quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, lãnh đạo phối hợp với Tổ Công đoàn làm tốt công tác tổ chức học tập tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch. Đó là, đối với cơ quan việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc gọn gàn, ngăn nắp, khoa học, hợp lý, bảo đảm tính trang nghiêm, hoạt động của cơ quan hiệu quả; đối với cán bộ, công chức nhận thức về vai trò trách nhiệm của mình đối với công việc khi thực hiện làm việc theo chế độ chuyên viên, hình thành phong cách lề lối làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử chuẩn mực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả Đề án văn hóa công cụ theo Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, từng công chức trong đơn vị luôn thực hiện tốt nội dung quy định chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của CBCC. Cụ thể, Cán bộ, công chức luôn tự tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, không có tư tưởng tiêu cực trong thi hành công vụ; chủ động chào hỏi tươi cười khi làm việc với khách hàng, nhẹ nhàng, lắng nghe, giúp đỡ khách hàng và người dân khi đến giao dịch; nhiệt tình trách nhiệm hướng dẫn giải thích cho khách hàng cụ thể rõ ràng về TTHC cần thiết khi đến giao dịch với Kho bạc, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đúng thời gian quy định; văn minh văn hóa trong ứng xử giao tiếp với khách hàng, phục vụ khách hàng và nhân dân tận tình chu đáo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương, tạo niềm tin với khách hàng, với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

CBCC Kho bạc Ninh Phước: Hướng dẫn khách hàng khai thác thủ tục hành chính(TTHC)

Để thực hiện hiện tốt những nội dung Văn hoá công sở và Quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề Kho bạc, hình thành nề nếp, nét đẹp văn hóa công vụ, Chi bộ, chính quyền và toàn thể CBCC tiếp tục học tập thực hiện tốt 6 chuẩn mực theo Quyết định số 1503/QĐ-KBNN của Tổng Giám đốc KBNN.

Với những kết quả đạt được, và những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, KBNN Ninh Phước sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật, tâm huyết với công việc, tạo niềm tin yêu của khách hàng và nhân dân khi đến giao dịch làm việc với KBNN Ninh Phước, hướng tới mục tiêu nền hành chính công vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống KBNN trong giai đoạn phát triển mới./.

                                                                                                

(1) Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định 33/QĐ-BTC ngày 08/01/2008 của Bộ Tài chính V/v Ban hành Quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội; Quyết định 831/QĐ-KBNN ngày 10/10/2006 của Tổng Giám đốc KBNN Tiêu thức Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc; Quyết định số 1503/QĐ-KBNN ngày 30/11/2007 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quy định về Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, viên chức hệ thống KBNN.

Viết Hưng  
Tin đã đưa
(04/05)
(23/04)
(19/04)
(07/04)
(29/03)
(25/03)
(22/03)
(19/03)
(08/03)
(08/03)