Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
KBNN Ninh Phước: Tham dự Hội nghị triển khai phương án, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 
22/03/2021 
 

Thực hiện giấy mời của UBND Huyện Ninh Phước – Ban chỉ đạo(BCĐ) Tổng điều tra kinh tế huyện Ninh Phước, tổ chức vào lúc 8h00 phút ngày 18/3/2021 tại hội trường Chi cục Thống kê huyện Ninh Phước.

Tại hội nghị Đồng chí Dương Thanh Thuận, Phó ban chỉ đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Ninh Phước - Thuận  Nam đã phát biểu về tầm quan trọng cũng như mục đích của Tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh;  mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu theo Quyết định 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Bạn cạnh đó đồng chí cũng đã chỉ ra một số điểm mới Cuộc Tổng điều tra năm 2021 gồm: Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt nội dung các loại phiếu điều tra; hướng dẫn thực hành các phần mềm thu thập, kiểm tra; xử lý; tổng hợp kết quả của từng loại phiếu cho Ban chỉ đạo, … trong đó việc bổ sung dữ liệu, thu thập thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ phản ánh về kinh tế số; xác định và nhận dạng đối tượng điều tra, đơn vị điều tra; cải tiến cơ bản phiếu điều tra; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin; điều tra cơ sở hành chính và đơn vị sự nghiệp; xây dựng bài giảng điện tử.

Đ/c Dương Thanh Thuận, Phó ban chỉ đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Ninh Phước - Thuận  Nam phát biểu triển khai công tác Tổng điều tra Kinh tế 2021

Hoài Phương-Thảo Nguyên 
Tin đã đưa
(04/05)
(23/04)
(19/04)
(07/04)
(29/03)
(25/03)
(19/03)
(15/03)
(08/03)
(08/03)