Đường dây nóng 
10/10/2019 
 

  Địa chỉ đường dây nóng:

Đ/C: Số 126 - Đường 16 tháng 4 – P. Mỹ Hải - TP Phan Rang Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận.

Email: kbnnninhthuan@vst.gov.vn

- PGĐ phụ trách: Lê Thái Vỹ
- PGĐ: Huỳnh Thị Hà

CQ:0259.3828638, DĐ: 0918812678; email: vylt@vst.gov.vn
CQ:0259.3523344, DĐ: 0988679678; email: haht@vst.gov.vn