Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Chi đoàn KBNN Ninh Thuận tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) 
01/04/2021 
 

Chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm (26/3/1931-26/3/2021) của Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, ra đời và trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm của cách mạng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã động viên lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam không ngại gian khổ, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc. Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, đặc biệt tháng 3 - Tháng Thanh niên, Chi đoàn KBNN Ninh Thuận tổ chức sinh hoạt ôn lại truyền thống!

Nhằm phát huy truyền thống cách mạng yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua, đặc biệt là khuyến khích sáng tạo, đổi mới tư duy nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ KBNN, Chi đoàn KBNN tổ chức sinh hoạt ôn lại truyền thống hoạt động Đoàn, ôn lại truyền thống nghề Kho bạc.

Tại buổi sinh hoạt các bạn đoàn viên kể mẩu chuyện về các anh hùng tuổi trẻ Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu và bài học từ Mẩu chuyện về Bác: Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật; Cùng chia sẻ tâm tư của thanh niên với mong muốn học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đồng nghiệp, phát huy truyền thống yêu ngành yêu nghề, sáng tạo trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trong không khí vui tươi, hạnh phúc như cánh chim bồ câu sải cánh trên bầu trời, các bạn đoàn viên cùng chơi trò chơi nhỏ và nghe các anh chị là cựu cán bộ đoàn kể về những kỷ niệm sinh hoạt Đoàn của nhũng nhiệm kỳ trước.

Cuối buổi sinh hoạt các bạn đoàn viên lắng nghe lời dặn, chỉ đạo của Cấp ủy mong muốn Chi đoàn luôn xung kích, xây dựng tập thể Chi Đoàn vững mạnh; Đoàn viên thanh niên tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                                                         Tin bài: Trần Thị Ngọc Anh - Bí thư ĐTN

Ngọc Anh