Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Chi bộ 9 - Kho bạc Nhà nước Ninh Phước tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
11/09/2020 
 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ KBNN Ninh Phước luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đảng viên, công chức trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Thực hiện Kế hoạch số 470-KH/ĐU ngày 03/02/2020 của Đảng ủy KBNN Ninh Thuận tỉnh về Học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chiều ngày 04/9/2020 Chi bộ KBNN Ninh Phước tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Đ/c Đỗ Viết Hưng- Bí thư chi bộ KNNN Ninh Phước triển khai nội dung buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên, công chức được nghe bài nói chuyện của GS.TS Hoàng Chí Bảo về chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; qua đó, thêm thấm nhuần và khắc sâu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, giá trị to lớn của tư tưởng đoàn kết - đại đoàn kết của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Những câu chuyện nghe kể tiếp tục khơi gợi thêm cảm nhận về những giá trị nhân văn cao cả của Bác, trước hết là những giá trị về lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo, về lòng nhân ái, khoan dung, hiếu học; Bác dạy cho chúng ta nguyên tắc học làm người, bởi Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về yêu dân và vì dân. Với nhân dân, Người ân cần, gần gũi, tôn trọng, khiêm nhường, yêu quý, lắng nghe. Người đau nỗi đau của nhân dân, buồn vì nỗi buồn của nhân dân, chia vui cùng niềm vui của nhân dân nhưng bao giờ cũng ý thức chịu khổ trước dân, hưởng vui sướng sau dân. Người luôn nêu cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thể hiện sự tự giác sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, theo các chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán của cộng đồng dân tộc, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới có chọn lọc, giữ gìn và quảng bá hình ảnh và nét đẹp của dân tộc, tạo hình ảnh đẹp và tin cậy với bạn bè quốc tế trong giao lưu, hội nhập.

Đảng viên, công chức KBNN Ninh Phước nghe bài giảng của GS.TS Hoàng Chí Bảo

Sau khi nghe bài nói chuyện của GS.TS Hoàng Chí Bảo, những người công chức trẻ chúng tôi nhận thức được rằng để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đạt được hiệu quả, mỗi cá nhân phải luôn có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với cộng đồng. Và để thực hiện được những trách nhiệm đó, mỗi cá nhân cần phải:

       + Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn, trong báo cáo cũng như trong đánh giá các hoạt động.

       + Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên quần chúng làm theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

       + Thực hiện tốt việc thống nhất giữa lời nói và việc làm,"không nói một đàng, làm một nẻo".

      + Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không được "hứa mà không làm". Thực hiện tốt lời dạy của Bác "Nói ít, bắt đầu bằng hành động"; "tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước".

      + Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của chi bộ, đơn vị. Không thoái thác, trốn tránh nhiệm vụ. Tự ý thức về các công việc phải làm, "nhận rõ phải, trái, đúng sai", tự mình xác định việc cần làm. Có trách nhiệm với bản thân, với công việc được giao. Tự giác, tự mình cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm đó.

      + Phải sâu sát, gần gũi quần chúng, chăm lo giúp đỡ quần chúng về mọi mặt; biết lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của quần chúng. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với tập thể, giải thích trước tập thể ... đưa mọi vấn đề cho tập thể thảo luận và tìm cách giải quyết.

Kết thúc bài nói chuyện của GS. TS Hoàng Chí Bảo, đồng chí Đỗ Viết Hưng - Bí thư chi bộ phát biểu kết luận và lưu ý đến đảng viên, công chức KBNN Ninh Phước cần phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản, tích cực học tập và làm theo lời dạy của Người để phát huy giữ gìn truyền thống đoàn kết thống nhất trong đơn vị, để xây dựng chi bộ Đảng, xây dựng cơ quan KBNN Ninh Phước ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy chính quyền địa phương huyện Ninh Phước và Đảng ủy KBNN Ninh Thuận giao, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Ngoc Trang - Phương Dung