Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Chi bộ 8 - Kho bạc Nhà nước Ninh Hải tổ chức sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. 
28/09/2020 
 

Để việc chuẩn bị xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chặt chẽ và phát huy được hiệu quả, Chi ủy chi bộ 8-Kho bạc Nhà nước Ninh Hải căn cứ theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn sinh hoạt chi bộ và một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy chi bộ cùng với Lãnh đạo đơn vị bàn bạc thống nhất nội dung sinh hoạt chuyên đề, nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngày càng tốt hơn.

Để buổi sinh hoạt đạt chất lượng, Chi ủy chi bộ phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt xác định nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, nhất là những nội dung vẫn còn những cách hiểu chưa đồng nhất để áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giao dịch với khách hàng; sau đó thông báo thời gian địa điểm, gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận sát với vấn đề trọng tâm của nội dung buổi sinh hoạt.

Sáng ngày 25/9/2020, Chi bộ 8 tiến hành sinh hoạt chuyên đề quý 3/2020, với chủ đề: Triển khai thủ tục hành chính lĩnh vực chi NSNN theo quy định tại Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 20/01/2020 gắn với việc thực hiện quy trình kiểm soát chi theo quy định tại Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính.

Buổi sinh hoạt chuyên đề Q3/2020 của Chi bộ 8

Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt, đ/c Bí thư chi bộ yêu cầu đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận chuyên đề và cần tập trung phân tích, thảo luận nội dung kiểm soát chi thường xuyên và lưu trữ hồ sơ chứng từ kèm theo từng khoản chi, từ đó thống nhất nhận thức, cách hiểu và phương pháp của từng giao dịch viên hướng dẫn đơn vị giao dịch; tránh những sai sót, tồn tại do cách hiểu khác nhau.

Trong buổi sinh hoạt, các ý kiến thảo luận sôi nổi và tập trung, đã làm rõ được các vấn đề còn vướng mắc, nhất là việc xác định thành phần hồ sơ kèm theo chứng từ đối với từng nhóm chi, thống nhất phương pháp hướng dẫn đơn vị kê khai trên mẫu số 09 của Nghị định 11 khi thanh toán các khoản cá nhân và kê khai mẫu số 08a khi thanh toán theo hợp đồng …  

Qua buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên trong đơn vị nhận thức thêm những vấn đề lâu nay còn có cách hiểu khác nhau, từ đó giúp cho công tác kiểm soát chi được chặt chẽ hơn và lưu trữ chứng từ đúng quy định.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ biểu dương tinh thần tham gia phát biểu thảo luận của tập thể chi bộ và nhấn mạnh: Mỗi đảng viên, công chức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, có quyết tâm cao, luôn đoàn kết và phối hợp, có kế hoạch, biết tổ chức và phương pháp làm việc khoa học, cùng khắc phục khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

MyLy-KBNH