Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
CHI BỘ 3 (KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC) TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH QUÝ 1 NĂM 2021 
02/04/2021 
 

Sáng ngày 26/3/2021, Chi bộ 3 (KTNN) thuộc Đảng bộ KBNN Ninh Thuận dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thị Khánh Trinh - Bí thư Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Kho bạc tại Công văn số 96/CV-ĐU ngày 25/02/2021 về việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết năm 2021.

Để việc thực hiện đạt kết quả cao, trên cơ sở các nội dung các chuyên đề đã được học tập từ năm 2017 đến năm 2020, chi ủy Chi bộ đã xây dựng kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, trong đó chi ủy chọn chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, chia làm 4 nhóm để thực hiện các nội dung trong chuyên đề, 01 nhóm/quý, các nhóm được phân công sẽ gợi ý các câu hỏi theo chủ đề, nêu các tình huống để đảng viên, quần chúng trong chi bộ cùng thảo luận, đề xuất biện pháp cũng như cách xử lý khi gặp vấn đề có liên quan.

Với chủ đề sinh hoạt chuyên đề quý 1/2021 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ trong thực thi công vụ ”, tất cả các đảng viên, quần chúng trong chi bộ đều sôi nổi phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến. “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng … Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân dân là “Phải lấy dân làm gốc”, phải tôn trọng nhân dân, mỗi đảng viên, quần chúng trong chi bộ cần vận dụng những tư tưởng của Người về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của nhân dân trong giao dịch với các cá nhân, tổ chức với đồng nghiệp và trong công tác kế toán, kiểm soát chi hàng ngày.

 Với 12 ý kiến trên 22 đồng chí tham gia sinh hoạt chuyên đề, thảo luận, các đảng viên, quần chúng đã nêu ra những việc đã làm được, những điều còn hạn chế trong đó tập trung phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch của đơn vị, đồng thời liên hệ trách nhiệm của bản thân trong quá trình thực thi công vụ.

Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư chi bộ đánh giá cao những ý kiến đóng góp cũng như các giải pháp cụ thể của đảng viên và quần chúng trong sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ 3 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị đơn vị lấy tư tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của nhân dân làm chuẩn mực, nguyên tắc cho mọi hoạt động của mình. Do đó, Chi bộ yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên, quần chúng trong Chi bộ, đặc biệt đối với những cá nhân được chọn điển hình tiên tiến cần không ngừng học tập phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tình thần trách nhiệm để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao từ đó phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là việc làm thường xuyên của mỗi đồng chí đảng viên, quần chúng trong Chi bộ, là nền tảng để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./

                                                                                                                                             

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Hoàng Vy