Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026 
04/05/2021 
 
Trong không khí sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước dịp 30/4 - 01/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tính đến ngày 29/4/2021, có 11/11 cơ sở Hội phụ nữ Công an tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội phụ nữ Công an tỉnh cấp cơ sở được tiến hành bắt đầu từ ngày 1/4/2021 (Cơ sở hội Phòng Hậu cần tổ chức Đại hội điểm) và kết thúc vào ngày 29/4/2021 - rút ngắn thời gian so với chương trình dự kiến (dự kiến hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở trong tháng 5/2021).

Sau gần một tháng tập trung làm việc, 11/11 cơ sở Hội đã tổ chức thành công đại hội, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và đề ra các chỉ tiêu, xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành/ lãnh đạo Hội đã đề cao tinh thần phê và tự phê bình với tinh thần thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện đại hội phụ nữ cấp trên... 
 
 


Bên cạnh đó, nhiều cơ sở hội có phần tham gia thảo tham đạt chất lượng cao, nội dung phong phú, ngắn gọn, xúc tích có dẫn chứng minh họa cụ thể (CSH ghép PC10, CSH PC08, CSH PV06), nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Hội (CSH PC06, CSH ghép PC04, CSH ghép ANND I, CSH ghép ANND II); những điểm cần rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cho nhiệm kỳ tới (CSH PV01, CSH ghép PV05, CSH PX03, CSH PH10). Đặc biệt, với tinh thần dân chủ và sáng suốt bầu chọn, 27 đồng chí ở các cơ sở Hội đã trúng cử vào các chức danh chủ chốt với tỷ lệ tín nhiệm cao (27/27 đồng chí đều đạt tỷ lệ bầu chọn trong đại hội là 100%).

Nhìn chung, cán bộ, hội viên các cơ sở Hội đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện, báo cáo trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu được tổ chức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và quần chúng; báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo có chất lượng; báo cáo kiểm điểm tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của ban chấp hành đương nhiệm...

Để đạt được sự thành công chung của Đại hội phụ nữ cấp cơ sở phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy - Lãnh đạo Công an tỉnh; sự tạo điều kiện và chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy - Lãnh đạo các đơn vị; sự nhiệt tình hỗ trợ của tổ chức Đoàn cùng cấp. Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh luôn đồng hành cùng các đơn vị cấp cơ sở để kịp thời hướng dẫn, rút kinh nghiệm và định hướng triển khai các phần việc theo qui trình, qui định.

Như vậy, việc tổ chức thành công Đại hội phụ nữ Công an tỉnh cấp cơ sở là nền tảng quan trọng tạo hứng khởi chung cho công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới; trọng tâm là việc hướng đến tổ chức thành công Đại hội phụ nữ Công an tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 7/2021).
Hải Hà
Admin