Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thông báo: Cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện Ninh Hải 
13/01/2021 
 
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND huyện Ninh Hải, Kế hoạch số 2336/KH-CAH-QLHC ngày 23/9/2020 của Công an huyện Ninh Hải về triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn huyện, căn cứ tình hình thực tế của địa phương và để việc thực hiện triển khai cấp Căn cước công dân (CCCD) được tiến hành thuận lợi, Công an huyện Ninh Hải cung cấp một số thông tin quan trọng như sau:
1. Phương pháp tiến hành:

- Thực hiện công tác cấp CCCD theo hình thức cố định và lưu động với phương pháp cuốn chiếu chia làm 02 tổ gồm: 01 tổ cố định tại trụ sở Công an huyện Ninh Hải, 01 tổ lưu động tại các xã, thị trấn.
- Công dân cần chuẩn bị: Sổ hộ khẩu bản chính (bắt buộc), Chứng minh nhân dân (nếu có), Giấy khai sinh (trường hợp sổ hộ khẩu ghi thiếu ngày, tháng sinh).
*Lưu ý: Công dân không cần xác nhận Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân tại các xã, thị trấn.

2. Địa điểm:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD cố định tại trụ sở Công an huyện Ninh Hải: số 89 Phạm Ngọc Thạch, khu phố Khánh Sơn 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.
- Tiến hành việc tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động trên địa bàn các xã, thị trấn.

3. Thời gian:

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành cấp CCCD kể từ 01/01/2021 tại số 151 đường 16/4, phường Mỹ Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.
- Công an huyện Ninh Hải sẽ có thông báo cụ thể về thời gian bắt đầu cấp CCCD tại trụ sở Công an huyện và có lịch chi tiết về việc cấp lưu động cho từng địa bàn xã, thị trấn.

4. Lệ phí:

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản lệ phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19. Trong đó, giảm 50% lệ phí cấp CCCD đến hết ngày 30/6/2021, cụ thể như sau:

Mức thu lệ phí

Từ ngày 01/01/2021

đến hết ngày 30/6/2021

Từ ngày 01/7/2021

Chuyển từ CMND 9 số,12 số sang cấp thẻ CCCD.

15.000 đồng/thẻ CCCD

30.000 đồng/thẻ CCCD

Đổi thẻ CCCD khi: bị hư hỏng không dùng được; Thay đổi họ, tên, chữ đệm; Đặc điểm nhận dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ; Khi Công dân yêu cầu.

25.000 đồng/thẻ CCCD

50.000 đồng/thẻ CCCD

Cấp lại thẻ CCCD khi: bị mất, trở lại quốc tịch Việt Nam.

35.000 đồng/thẻ CCCD

70.000 đồng/thẻ CCCDCông an huyện Ninh Hải trân trọng thông báo đến toàn thể Cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện biết, đồng thời phổ biến đến người thân trong gia đình nhằm tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện cấp thẻ CCCD cho công dân trên địa bàn huyện./.
Công an huyện Ninh Hải
Admin