Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong một số mặt công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông 
14/04/2021 
 
Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-CAT-PX05 ngày 03/3/2021 của Giám đốc Công an tỉnh thành lập Đoàn thanh tra một số mặt công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông, từ ngày 16/3/2021 đến ngày 09/4/2021, Đoàn đã tiến hành thanh tra tại Công an các huyện, thành phố và Phòng Cảnh sát giao thông.
Qua thanh tra, đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong một số mặt công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông, tìm ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy, biểu dương, nhân rộng; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị xử lý theo quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới. Đồng thời, phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện những quy định của pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát giao thông để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung.
Diệu Hà
Admin 
Tin đã đưa
(16/05)
(15/05)
(13/05)
(09/05)
(08/05)
(07/05)
(22/04)
(16/04)
(15/04)
(14/04)