Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an Ninh Thuận quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao 
13/08/2021 
 
Ngày 21/8/1945 cùng với sự ra đời của chính quyền Cách mạng, các tổ chức Ty Cảnh sát, Ty Trinh sát của Ninh Thuận được thành lập, đầu năm 1948 lực lượng Cảnh sát và Trinh sát Ninh Thuận được thống nhất thành Ty Công an Ninh Thuận. Sau những lần có sự thay đổi về tổ chức, tên gọi, ngày 01/4/1992, Công an tỉnh Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở chia tách từ Công an tỉnh Thuận Hải (cũ) theo Nghị quyết 17/NQ-TV ngày 15/01/1992 của Thường vụ Tỉnh ủy Thuận Hải.
Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự yêu thương, đùm bọc, tin tưởng, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Lực lượng Công an Ninh Thuận đã tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Giai đoạn 1945 - 1975: Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an Ninh Thuận đã khẩn trương ổn định về tổ chức, lực lượng đẩy mạnh các mặt hoạt động diệt tề, trừ gian, đẩy mạnh công tác điều tra khám phá, vô hiệu hoá các ban tề, các ổ vũ trang, các tổ chức gián điệp của địch ở vùng căn cứ, đập tan tổ chức phản động GUOM do các tên Đen, Khố, Rân cầm đầu... góp phần củng cố căn cứ, phục vụ tích cực cho kháng chiến. Năm 1954, trong điều kiện địch thường xuyên vây ráp, khủng bố, nhất là trong các đợt “tố cộng”, “diệt cộng”, với các thủ đoạn “tát nước bắt cá”, hết sức dã man, thâm độc của địch, cán bộ, chiến sĩ Công an Ninh Thuận đã phát huy cao độ tinh thần cảnh giác cách mạng, dũng cảm, mưu trí, bền bỉ xây dựng phong trào và bảo toàn lực lượng; tập trung tiến hành các biện pháp bảo vệ nội bộ và tăng cường hoạt động nắm tình hình địch, làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, đẩy mạnh diệt ác, trừ gian, chống chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng, hỗ trợ đồng bào nổi dậy phá kềm, giải phóng nhiều thôn, xã. Những tháng đầu năm 1975, Ban An ninh tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng quân dân Ninh Thuận phục vụ tốt cho lực lượng chủ lực tấn công đập tan “lá chắn Phan Rang” mở đường tiến quân vào Sài Gòn. Ngày 16/4/1975, Ninh Thuận được hoàn toàn giải phóng. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Giai đoạn 1976 đến nay: Ngày 01/02/1976, ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy được hợp nhất thành tỉnh Thuận Hải. Ngay sau khi sáp nhập, lực lượng Công an đã chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác công an, tiếp tục bóc gỡ các tổ chức phản động, mạng lưới tình báo, gián điệp địch cài lại; tham gia đấu tranh khám phá hàng chục tổ chức phản động âm mưu lật đổ chính quyền như tổ chức “Việt Nam quốc hận sơn hà” (tháng 9/1975), tổ chức “Lực lượng giải phóng Việt nam cộng hoà” (tháng 01/1976), tổ chức “Quân lực Việt Nam cứu quốc” (tháng 4/1978), tổ chức “Mặt trận kháng cộng phục hưng” (tháng 12/1978), tổ chức “ Mặt trận phục quốc cứu nguy dân tộc” (tháng 6/1979). Đặc biệt là cùng với sự phối hợp của các lực lượng, các ngành, vừa kiên trì vận động quần chúng, vừa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để giải quyết các vấn đề Fulro trên địa bàn Ninh Thuận, đến giữa năm 1977 đã giải quyết cơ bản lực lượng vũ trang Fulro.

Từ năm 1986, Đảng và nhà nước ta thực hiện công cuộc đổi mới trong bối cảnh tình hình trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, các thế lực thù địch tìm mọi cách tấn công bao vây, cấm vận nước ta từ nhiều hướng, các thế lực thù địch, đối tượng phản động cấu kết chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện âm mưu, hoạt động chống phá nước ta. Lực lượng Công an vừa đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, vừa tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự xã hội, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Ngày 01/4/1992, tỉnh Ninh Thuận được tái lập, đồng thời lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận cũng chính thức thành lập và đi vào hoạt động. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là với lực lượng Quân đội, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Công an Ninh Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác. Tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của ngành về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành tuyệt đối với Đảng, có lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh chính trị kiên định; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, liêm chính, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Công an các cấp. Thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh hiệu quả, kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiểm soát, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực triển khai các biện pháp công tác Công an trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo môi trường an ninh, an toàn cho Nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những thành tích đạt được trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Ninh Thuận đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 02 đơn vị được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 01 Cờ luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 01 Cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng, 02 lẵng hoa của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, gần 2.000 Huân, Huy chương các loại và hàng ngàn Bằng khen của Đảng và Nhà nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an Ninh Thuận nói riêng, trong thời gian tới Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; quán triệt sâu sắc tinh thần “Danh dự là điều thiêng liêng nhất” để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an Ninh Thuận cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; thật sự là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân./.
Đại tá Nguyễn Thế Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Admin