Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Đón nhận, bàn giao chiến sỹ nghĩa vụ hoàn thành khóa huấn luyện năm 2021 
12/06/2021 
 
Sáng ngày 11/06/2021, Bộ Công an tổ chức Lễ bế giảng và đón nhận chiến sĩ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, đóng quân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đón nhận 100 chiến sỹ nghĩa vụ.
Trong 03 tháng tích cực tu dưỡng, rèn luyện 100 chiến sỹ nghĩa vụ được tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và những chiến công vẻ vang của lực lượng CAND; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; học tập những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Đồng thời, các chiến sỹ cũng được trang bị đầy đủ những kỹ - chiến thuật, các bài võ và điều lệnh CAND.

 


Với sự quyết tâm, mong muốn công hiến sức mình cho Đảng, Ngành và Nhân dân, các chiến sĩ nghĩa vụ đã sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại Công an các đơn vị, địa phương.
Tiến Quân
Admin